Şeyh Edebali

Bak Oğul!

Cahil ile dost olma:
İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün..!

Saygısızla dost olma:
Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün..!

Aç gözlü ile dost olma:
İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün..!

Görgüsüzle dost olma:
Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün..!

Kibirliyle dost olma:
Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün..!

Ukalayla dost olma:
Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün..!

Namertle dost olma:
Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.!

 

  • İlim bil, irfan bil, söz bil.
  • İkram bil, kural bil, doyum bil.
  • Usul bil, adap bil, sınır bil.
  • Yol bil, yordam bil.
  • Hal bil, ahval bil, gönül bil.
  • Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.
  • Mert ol, yürekli ol.
  • Kimsenin umudunu kırma.


Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana..!

[Şeyh Edebali]

 

Şeyh Edebali (1206 – 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Orhan Gazi'nin dedesi, bir anlamda da sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır. Aslen Karamanlı'dır. Karaman'da başladığı tahsilini Şam'da tamamlamıştır. Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur. Alim, faal, varlıklı, çevresi için örnek teşkil eden bir kişi olan Şeyh Edebali, Eskişehir yakınlarında yaşar, yaptırmış olduğu zaviyede öğrenci yetiştirir ve halkı aydınlatırdı.